Observatorio de Drogas

Investigación etnográfica en el ámbito de los consumos de drogas


1 comentario

La infància com argument prohibicionista.

L’Ajuntament de Barcelona prepara l’ordenança per regular els clubs de cànnabis a la ciutat. Fins el moment semblava una bona notícia perquè permetria vetar les males pràctiques, que transgredeixen la jurisprudència espanyola en aquests afers. Tal fet generà certa esperança, entre els diferents col·lectius, també entre els antiprohibicionistes, que veiem la qüestió del cànnabis com el primer punt en l’ordre del dia, per a la reformulació global de les polítiques de drogues. Però, la realitat és tossuda, i ens mostra com el prohibicionisme es manté ferm. Impassible. Intransigent. I, també, traïdor.

Ahir es féu públic el contingut de l’ordenança, entre els diferents aspectes que proposa, el més asfixiant el representa la impossibilitat de mantenir obert un club, a menys de 150 metres «d’equipaments o espais públics o privats on sigui freqüent la presència de menors»[1], és a dir, a la pràctica això suposa l’eradicació dels clubs a Barcelona. És inquietant la referència a espais privats perquè com senyalar la notícia de El País, fins i tot, la distància també seria aplicable respecte les botigues de llaminadures, i per aquesta lògica, també s’hauria de mantenir la distància amb els quioscs, les llibreries i qualsevol espai on tafanegi la mainada.

L’argument polític per incorporar aquesta condició és «la protecció de la infància». L’argument de la infància és inapel·lable cívicament. Tothom, mínimament decent, està a favor de manera clamorosa en la defensa de la infància. Als menors se’ls ha de protegir. I, tot el què no vagi en aquesta direcció és titllat de sospitós. Per tant, si l’Ajuntament vol protegir a la infància de l’amenaça, que segons considera, representen els clubs de cànnabis, totes les mesures que posi en acció seran aplaudides per la immensa majoria de l’opinió pública. L’argument de la infància, per truncar les llibertats individuals i col·lectives respecte el consum cànnabis, constitueix una de les accions més patètiques per reproduir l’orde moral prohibicionista. Els primers interessants en mantenir allunyats als infants dels Clubs, és el propi moviment cannàbic, perquè abans que fumar cànnabis anteposen el respecte comunitari, i també, com no, el benestar de la infància.

Els nens i nenes no tenen res a veure en això. S’ha de tenir molt d’ull per detectar, el què és o no és, un club de cànnabis degut al seu aspecte exterior. A més, la nova ordenança prohibirà qualsevol tipus de cartell o insígnia, que reconegui el què s’amaga darrera la porta. Per tant, poden passar milers de nens per davant d’un club, que en cap moment sabran que ho estant fent. I, que no es digui que els infants ho poden ensumar, perquè en els darrers mesos els sistemes d’extracció han estat inspeccionats, i no hi ha cap club que tregui el fum al carrer.

I, si la qüestió és 150 metres, els infants, quan siguin adolescents podran caminar els 150 metres, o fins tot 15 kilòmetres, per anar a comprar cànnabis. Però el què està clar que no podran comprar-ne, sota cap concepte, a un club, perquè tal com dicta la jurisprudència, i amb la voluntat total de protegir als menors, mai, en cap moment, cap club vendrà a menors. Qui ho fes rebria tal estigmatització en el món cannàbic, que no podria participar en cap activitat, i inevitablement hauria de tancar. Insistim, no hi ha ningú més interessat en protegir els menors que els clubs cannàbics.

Si mantenir una distància entre clubs i equipaments, persegueix l’objectiu d’amagar el cànnabis als ulls dels infants, no hi ha estratègia més contra preventiva que aquesta, perquè l’únic que s’alimenta és la imatge de substància vàlida per experimentar amb els límits. Associant-la amb l’ocult, la transgressió i altres fenòmens “proscrits”, permet que alguns adolescents si aproximin compulsivament. La mirada criminalitzadora genera alarma. La mirada normalitzadora genera convivència. Si la qüestió és amagar «la Droga», ara només faltaria que volguessin tapar totes les botelles d’alcohol dels bars. Sí, aquelles que els infants observen mentre van camí de l’escola.

¿A cas l’Ajuntament es pensa que no veiem que l’única finalitat d’aquesta mesura és reproduir l’ordre moral prohibicionista? Som conscients que els fumadors cànnabis no agraden a certes persones, però utilitzar l’argument de la infància és deplorable. La finalitat és perseguir els clubs i els fumadors de cànnabis. Reconeguin-ho: no els hi agrada tot allò relaciona’t amb el cànnabis. No passa res, però no posin als infants pel mig.

David Pere Martínez Oró

Unitat de Polítiques de Drogues. Universitat Autònoma de Barcelona.

[1] Trias quiere cerrar el 80% de los clubes de cannabis de Barcelona, El País, 5 de maig de 2015.


Deja un comentario

Clubs sociales de cannabis: normalización, neoliberalismo, oportunidades políticas y prohibicionismo

Artículo científico publicado en la revista Clivatge.

David Pere Martínez Oró

Doctor en Psicologia Social.

Resumen

En el Estado español, el movimiento cannábico lleva más de treinta años reclamando una revisión de las políticas prohibicionistas. El movimiento aprovechó los huecos del marco jurídico para articular la fórmula de los clubs de cannabis, con la finalidad de abastecerse colectivamente de cannabis. Los clubs, entre otros requisitos, no pueden obtener beneficios económicos. El texto analiza la influencia de la normalización sociocultural del cannabis, el actual contexto social (crisis económica) y los discursos hegemónicos (neoliberalismo, consumismo…) como responsables de la apertura de centenares de clubs a partir de 2011, especialmente en Barcelona. Esto comportó la aparición de modelos de gestión de clubs que no se ajustaban a la jurisprudencia. Esta situación, junto a la innegable realidad del consumo de cannabis, ofreció al movimiento cannábico una oportunidad política para regular los clubs, que ha encontrado sinergias en Cataluña, Navarra y el País Vasco. Para finalizar, se reflexiona sobre cómo el prohibicionismo ha dificultado la actividad de los clubs a pesar de los avances sociales y jurídicos acaecidos en los últimos años.

Palabras clave

Políticas de drogas, clubs sociales de cannabis, normalización, oportunidades políticas, neoliberalismo

Texto completo: PDF

Criterio de citación (APA):

Martínez Oró, D.P. (2015). Clubs sociales de cannabis: normalización, neoliberalismo, oportunidades políticas y prohibicionismo, Clivatge, 3, 92-112. 


2 comentarios

LA NEGACIÓN DEL PLACER: MORAL Y CONTROL SOCIAL

One half of the world cannot understand the pleasures of the other (Jane Austen, 1816).

En el ámbito de las drogas, un aspecto que llama profusamente la atención es la marginalidad del placer, como concepto de discusión y análisis para explicar los consumos. La irrelevancia del placer es producto de las raíces puritanas del prohibicionismo que lo desprecia como un fin justificable en la vida de las personas. Negación común en todos los dogmas derivados de la moral judeocristiana (Nietzsche, 2008). El discurso prohibicionista, con el objetivo de evitar cualquier contacto con las drogas, ha maximizado los aspectos problemáticos omitiendo y escondiendo el principal motivo de consumo: el placer. Duff (2005: 385) apunta que «las políticas de drogas tienden a privilegiar el «problema» de los daños de las drogas, mientras que eluden la consideración del placer como un elemento central en los consumos». El placer es obviado estratégicamente en las discusiones sobre las políticas de drogas[1] para reproducir el discurso problematizador, sin prestar atención en las numerosas evidencias que subrayan su centralidad para dotar de sentido los consumos (Hidalgo, 2011; Duff, 2008: 384). Mientras se nieguen los efectos placenteros, las políticas continuarán sin captar la totalidad del fenómeno; incorporarlos permitiría mejorar la efectividad y la ética de las intervenciones (Duff, 2008; Moore, 2008).

Holt y Treloar (2008: 19) se preguntan « ¿Por qué el placer se considera tan poco importante y por qué es continuamente omitido?» La respuesta descansa en la aversión  prohibicionista hacia el placer que lo considera una falsa ilusión producto de la transitoria «luna de miel», que una vez se desarrolle la adicción dejará inevitablemente paso a los tormentos[2]. La prevención abstencionista omite cualquier referencia al placer, presentando de manera descontextualizada las consecuencias problemáticas, como único escenario posible después de consumir, información inútil para todos aquellos que se drogan (Martínez Oró y Pallarés, 2009: 195-202). Holt y Treloar (2008: 19) apuntan que conocer los riesgos y los posibles daños es insuficiente para persuadir de desistir de los consumos. Coggans (2006: 417) destaca que la prevención universal es muy poco efectiva. En cambio, el discurso de la reducción de daños y riesgos ofrece una mirada pragmática, sensata y libre de carga moral para abordar los consumos, donde los placeres son reconocidos como posibles consecuencias (Bernabeu y Sedó, 2013: 157-168; Race, 2008; Keane, 2003).

La obra de Foucault subraya que las disciplinas del cuerpo: Epidemiología, Psiquiatría, Salud Pública y Psicología, poseen el poder estratégico para regular las poblaciones mediante el conocimiento intencionadamente ideológico. El poder estratégico da forma a todo lo que se construye como normal o desviado. En el ámbito de las drogas, el discurso prohibicionista se ha legitimizado mediante las disciplinas de la salud (disciplinas del cuerpo) que han destacado las consecuencias perversas de las drogas (Moore, 2002). Las disciplinas de la salud representan el espacio de conocimiento donde se ha generado la inmensa producción científica en el ámbito de las drogas. Los temas estrella han sido aspectos como la predisposición a la adicción, las conductas compulsivas, la teoría de la escalada, las disfunciones en la memoria, las dificultades de aprendizaje, la neurotoxicidad, las enfermedades infecciosas, y muchos otros (Moore, 2010), obviamente aspectos problemáticos. Si se investiga exclusivamente sobre las situaciones negativas, los únicos resultados posibles versarán sobre los problemas, sin espacio para otros tipos de conocimientos.

La línea ideológica en la investigación en el ámbito de las drogas consiste en continuar reproduciendo el mantra prohibicionista, centrándose en los daños, las adiciones y los problemas, sin espacio para la investigación en aspectos como el placer y todo lo positivo que pueden reportar las drogas a las personas (Amigó, 2012). En palabras de Moore (2008: 354-355), «Un investigador […] que escriba sobre el placer no obtendrá grandes presupuestos para investigar, por tanto, para asegurar su futuro profesional aceptará el enfoque de los riesgos y los daños». Reconocer el placer, en el ámbito de las drogas, tal vez no es el mejor camino para realizar investigaciones con altos presupuestos pero sin duda que es el más ético.

Las investigaciones etnográficas no pueden omitir los efectos positivos y placenteros de las drogas. Los informes del Observatorio de Nuevos Consumos de Drogas incluyen el apartado de efectos positivos donde el placer se convierte en central. En Martínez Oró y Pallarés (2009: 110-123), bajo el epígrafe de efectos positivos, encontramos la amalgama de prácticas que justifican tomar drogas: relacionarse con el grupo, potenciar las afinidades, desconectar de la rutina, intensificar las emociones y desinhibirse. En definitiva, buscar estados relacionales y emocionales positivos. En todos ellos descansa el placer. Y, si la presión consumista convierte a los jóvenes en cazadores de placeres, las drogas se erigen como una vía más para obtener el placer (Demant, 2013: 196-198).

La persecución del placer es estratégica, aceptarlo en el contexto de una sociedad hedonista implicaría legitimizar los consumos de drogas. Para los consumidores, la búsqueda del placer representa la libertad en la gestión del propio cuerpo, que sirve para obtener experiencias vivenciales (y a veces viscerales) intensas, desvinculadas de la presión de los tiempos formales (Martínez Oró, 2014: 70-72). Como señala Gourley (2004: 65) los consumidores de éxtasis tienen dificultades para explicar el placer obtenido. El placer es el motivo final de los consumos para que sea cual sea el motivo esgrimido, siempre se expresa la búsqueda de una situación agradable y positiva, es decir, placentera. Y, en la búsqueda, los consumidores reconocen la necesidad de realizar el ejercicio de control.

La filosofía epicúrea postula que en la búsqueda de la felicidad se puede recurrir a la utilización de los placeres pero se deben disfrutar con moderación porque los excesos provocan daños y dolor. La inmensa mayoría de consumidores, se aplican la filosofía de Epicuro y rechazan el hedonismo radical de Arístipo que busca la felicidad mediante la mayor cantidad de placeres sin importar las consecuencias. Si los consumidores obviaran el control y sólo buscaran el placer infinito los problemas relacionados con las drogas serían incalculables.

Dr. David Pere Martínez Oró. Investigador Social.

Este texto es un extracto de Martínez Oró, David Pere (2014a). Sense passar-se de la ratlla. La normalizació dels consums de drogues. Barcelona: Bellaterra.

Referencias bibliográficas.

Amigo, Salvador (2012). Cómo las drogas pueden mejorar nuestras vidas. Madrid: Amargord

Coggans, Niall (2006). Drugs education and prevention: has progress been made? Drugs: Education, Prevention and Policy, 13 (5), 417-22.

Demant, Jakob (2013). Affected in the nightclub. A case study of regular clubbers’ conflictual practices in nightclubs», International Journal of Drugs policy, 24 (3), 196-202.

Duff, Cameron (2005). Party drugs and party people: Examining the “normalization” of recreational drug use in Melbourne, Australia. International Journal of Drug Policy, 16 (2), 161-170.

Duff, Cameron (2008). The pleasure in context. International Journal of Drug Policy, 19 (5), 384-392.

Gourley, Michelle (2004), A subcultural study of recreational ecstasy use. Journal of Sociology, 40 (1), 59-73.

Holt, Martin y Carla Treloar (2008), Pleasure and drugs. Editorial, International Journal of Drug Policy, 19 (5). 349-352.

Hidalgo, Eduardo (2011). Hedonismo sostenible. Madrid: Amargord.

Martínez Oró, David Pere (2014b). El malestar emocional entre los jóvenes españoles. La liquidezde las instituciones sociales como fuente de malestar emocional», en Oriol Romaní y Lina Cassadó (eds), Jóvenes, desigualdades y salud: vulnerabilidad y políticas públicas. Publicacions de la URV, Colección Antropología Médica n.º 13, Tarragona.

Martínez Oró, David Pere y Joan Pallarés (2009). Entre rayas. La mirada adolescente hacia la cocaine. Lleida: Milenio.

Moore, David (2008). Erasing pleasure from public discourse on illicit drugs: On the creation and reproduction of an absence. International Journal of Drug Policy, 19 (5), 353-358.

Moore, David (2002) Opening up the cul-de-sac of youth drug studies: A contribution to the construction of some alternative truths», Contemporary Drug Problems: An Interdisciplinary Quarterly,29 (1), 13-63.

Moore, David (2010). Beyond disorder, danger, incompetence and ignorance: Rethinking the youthful subject of alcohol and other drug policy». Contemporary Drug Problems: An Interdisciplinary Quarterly,37 (3), 475-498.

Nietzsche, Friedrich (2008), La genealogía de la moral. Madrid: Alianza editorial. Original 1873.

 

[1] En la Estrategia Nacional 2009-2016 del PNSD la palabra placer no aparece ni una sola vez mientras que la palabra «problemas» se presenta 36 veces.

[2] El siguiente texto ilustra esta lógica, se puede observar como después de presentar un aspecto relativo a los inicios de los consumos se pasa automáticamente a hablar de los problemas asociándolos a la adicción, es decir, omite todo el proceso relacional, simbólico y vivencial de los consumos para situarlos en el último estadio de la adicción, donde sólo llega una minoría, y más con el cannabis. «Lo cierto es que el cannabis no sólo es la droga ilegal más consumida en España y en el resto del mundo, con un uso creciente en los últimos años, sino que la edad en la que los consumidores se inician es cada vez más temprana y, en consecuencia, los problemas que ocasiona son de mayor entidad. Porque la adicción a drogas, también al cannabis, lejos de ser inocua, deja su huella en forma de secuelas negativas en la salud, en las dificultades de aprendizaje, en las relaciones familiares y afectivas y tiene efectos perjudiciales en el conjunto de la sociedad» (PNSD, 2006, p. 6). El texto es un ejemplo del discurso prohibicionista que invita a la alarma, podría ser una anécdota si no estuviera firmado por la Ministra de Sanidad.


Deja un comentario

Presentación

La Fundación Igenus trabaja desde 1996 en proyectos de investigación en el ámbito de las drogas, tanto en el contexto español como internacional. Diferentes propuestas teóricas de las Ciencias Sociales entienden los consumos de drogas como un elemento propio de las sociedades humanas. En la actualidad los consumos de drogas presentan diferentes expresiones, por una parte unos consumos normalizados y en cierta medida tolerados socialmente, con consecuencias leves para los consumidores y su entorno, y otros consumos más problemáticos que acarrean problemas severos. En este contexto la propuesta de Igenus permite innovar en la investigación social para dilucidar la compleja relación de las drogas con las sociedades modernas.

La propuesta metodológica del Observatorio Etnográfico de Drogas de la Fundación Igenus se fundamenta en la tradición etnográfica de la antropología e incorpora el análisis de las políticas públicas. Esta imbricación metodológica permite al Observatorio ser un sistema continuo de alerta rápida, para ofrecer resultados de manera constante sobre las tendencias de los consumos de drogas y las implicaciones comunitarias. Tal propuesta permite reportar información sobre los contextos y los colectivos protagonistas de los consumos desde las posiciones de los consumidores, así como de los efectos comunitarios y sociales de las políticas de drogas.

Los resultados emergen a partir de la combinación del análisis de los datos cuantitativos y cualitativos. El objetivo último es proponer estrategias adecuadas al territorio dónde se realiza las investigación. El análisis microsocial de las situaciones permite dilucidar el valor simbólico que adquieren los consumos por parte de los protagonistas. El análisis macrosocial permite presentar los efectos y las consecuencias de las políticas de drogas a nivel comunitario. En última instancia los resultados de la investigación continua debe revertir en la mejora de la cohesión social y de la calidad de vida de la población.

Mediante la metodología etnográfica la Fundación Igenus desarrolla el Observatorio de Nuevos Consumos de Drogas (ONCD) en Cataluña. Además también ha implementado con éxito el sistema de investigación en Castilla- La Mancha (2005-2012); el País Vasco (2003-2005), y la Comunidad Valenciana (2009-2011). Estas experiencias de investigación han contribuido a poner en práctica políticas ceñidas a la realidad y con mayor posibilidad de éxito.

El equipo de investigación de la Fundación Igenus está formado por académicos procedentes de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. El bagaje del equipo permite investigar la realidad de los consumos desde diferentes perspectivas, en consecuencia se ofrece unos resultados fundamentados empíricamente que posibilitan la intervención efectiva y eficiente. El equipo está formado por Catedráticos, Titulares de Universidad, técnicos de investigación, además de contar con especialistas para cada una de las tareas.

índex2